نسخه ۱.۱.۲۶

 • افزوده شدن بخش‌های (مدیریت سرویس دهندگان اینترنت، مدیریت مراکز مخابراتی، مدیریت سرور‌های دسترسی، اپراتورهای سیستم، تعریف نقش‌ها،
  مدیریت مشتریان، مدیریت ثبت نام، دایری خطوط، مدیریت گروه‌ها، مدیریت سرویس‌ها، شارژخودکار، بایگانی مدارک، رویدادهای سیستم پرداخت الکترونیک،
  گزارش وضعیت مالی سرویس دهنده – کاربر و اپراتور، افزوده شدن خروجی اکسل به بخش‌های مختلف)
  به نسخه وب مدیریت  و همچنین رفع اشکالات گزارش شده توسط کاربران
 • بهبود روش محاسبه سیستم مالی اپراتور و سرویس دهنده
 • افزوده شدن گزارش وضعیت مالی سرویس دهنده و اپراتور
 • امکان اعمال انتقال زمان و حجم خریداری شده به دوره بعد
 • افزوده شدن شرط ترافیک در بخش پارامترهای سرور دسترسی
 • رفع اشکالات گزارش شده توسط کاربران