نسخه ۱.۱.۲۷

 • افزوده شدن بخش‌های (مدیریت جداول تخفیف، مدیریت جداول آی‌پی، مدیریت اشتراک پیام کوتاه، مدیریت ارسال پیام کوتاه، مشاهده پیام‌های کوتاه دریافتی، مدیریت اشتراک‌های پست الکترونیک، مدیریت ارسال پست الکترونیک، ارسال پیام اطلاع رسانی، پیام‌های عمومی، مدیریت سیستم پرداخت الکترونیک، تعریف گروه‌های پشتیبانی، گزارش درخواست های پشتیبانی، درخواست‌های پشتیبانی من)
  به نسخه وب مدیریت  و همچنین رفع اشکالات گزارش شده توسط کاربران
 • افزودن شدن گزارش پرداخت‌های برخط کاربران به تفکیک اپراتور در داشبورد وب
 • افزوده شدن امکان مشاهده پیام‌های عمومی در داشبورد وب
 • تغییر در سیستم پشتیبانی برخط
 • اضافه شدن اولویت به پارامترهای سرور دسترسی
 • امکان ورود به تلگرام توسط رمز اصلی
 • امکان افزودن فایل به درخواست‌های پشتیبانی
 • امکان ارسال پیام گروهی دسته ای (اپراتور ، مشتری، کاربر)
 • امکان تخصیص دسترسی یک اپراتور به اپراتور دیگر
 • امکان کپی تعریف شارژها از یک سرویس به سرویس دیگر
 • امکان تعریف شارژ اضطراری و درخواست توسط کاربر بوسیله تلگرام
 • امکان ارسال اطلاعات اتصال و شارژ کاربر، مشتری و اپراتور توسط پیامک
 • افزوده شدن فیلتر رویدادها
 • رفع اشکالات گزارش شده توسط کاربران