نسخه ۱.۱.۴۱ منتشر شد

  • افزوده شدن امکان کسر اعتبار استفاده مازاد از سرویس و یا بسته فعال
  • افزودن شدن دسترسی برای پنجره‌های آمار داشبورد
  • افزوده شدن پرداخت متمرکز دانشگاه آزاد به سیستم‌های پرداخت هزینه
  • رفع اشکال در سرویس پیامک «ملی پیامک»
  • رفع اشکالات گزارش شده توسط کاربران